Đấu Vật Cổ Truyền

Tìm hiểu sơ lược về bộ môn đấu vật ở Việt Nam

Cuộc thi bắt đầu, các đô vật lên lễ đài. Sau một hồi khua chân múa tay để rình miếng nhau, họ mới xông vào ôm

Bí quyết tập luyện đấu vật của các đô vật Việt Nam

Vật không phải chỉ cần có sức khỏe, có lực để thắng được đối phương, nó còn đòi hỏi phải có thế, có miếng, có kỹ

Tìm hiểu về bộ môn vật cổ truyền ở Việt Nam

Bộ môn vật, ngoài tính cách giải trí vui chơi, còn là một môn thể thao hữu ích, giúp thanh niên trong làng thêm cường tráng,

Bộ môn võ truyền thống và những lò vật ngày xưa

Lò vật làng Cẩm Bào, lại đặc biệt chú trọng phương pháp huấn luyện cho các đô vật sử dụng thành thạo các miếng sở trường