bài tập cơ cổ

Làm thế nào để có thể chịu đòn tốt hơn ?

Thông thường khi chịu đòn, cơ thể sẽ tự động “gồng” lên, tạo thành một “lớp vỏ” cứng để chịu đòn. Tuy nhiên, bạn cần phải