Cơ thang trái

Tập luyện võ bạn đừng bỏ quên cơ thang

Cơ thang chắc khỏe cũng giúp người tập luyện võ thuật cố định được xương bả vai, hạn chế các chấn thương như trật khớp vai