Đới Đăng Tiến

Đới Đăng Tiến giành HC vàng SEA Games đầu tiên

Chiến thắng ở nội dung vật cổ điển 55 kg của Đới Đăng Tiến tạo nên bất ngờ lớn. Chàng trai sinh năm 1991 ở Gia