sự cân bằng

Võ thuật và những khái niệm vật lý liên quan bạn nên biết

Sử dụng loại vũ khí này trong chiến đấu là rất khó khăn. Phần đầu của nó tích tụ tốc độ, quán tính và động năng.